privėsti

privėsti
privė́sti intr. 1. NdŽ, 1 kiek atvėsti, atšalti (apie orą): Vakarop oras truputį privėso . 2. NdŽ kiek ataušti: Antpilu to [v]andens, ans privė́sęs yra Tl. Privė́susi bulbynė Krž. Troba šalta paliko, bene privė́so pečius End. Rinkiai kaip privė́s daugiau, [katinas] lipa ant rinkių [prieš šalčius] Plt. 3. kiek netekti šilumos (apie patalpą): Matai, kaip privė́so troba, vė[ja]s į langą duoda i duoda End. Trobalė privėsusi, ko neįtvitinat pečiaus? Šts. \ vėsti; atvėsti; išvėsti; nuvėsti; pavėsti; pervėsti; pravėsti; privėsti; suvėsti; užvėsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • privesti — prìvesti (koga, što) svrš. <prez. privèdēm, pril. pr. ēvši, prid. rad. prìveo/prìvela ž, prid. trp. privèden> DEFINICIJA 1. primjenjujući zakonsku odredbu dovesti u policiju na saslušanje 2. dovesti do čega FRAZEOLOGIJA privesti kraju… …   Hrvatski jezični portal

 • priveşti — PRIVEŞTÍ vb. v. acoperi. Trimis de siveco, 24.08.2008. Sursa: Sinonime priveştí, priveştésc, vb. IV (reg.) 1. (despre lichide) a acoperi, a trece peste, a revărsa peste margini. 2. (despre ţesături, materiale textile, obiecte confecţionate) a… …   Dicționar Român

 • prìvesti — (koga, što) svrš. 〈prez. privèdēm, pril. pr. ēvši, prid. rad. prìveo/prìvela ž, prid. trp. privèden〉 1. {{001f}}primjenjujući zakonsku odredbu dovesti u policiju na saslušanje; hapsiti 2. {{001f}}dovesti do čega ⃞ {{001f}}∼ kraju okončati što,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • privesti — privèsti vksm. Pri̇̀vedė vai̇̃ką prie senẽlio …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • privesti — privèsti, prìveda, prìvedė K; S.Dauk, LL23,154 1. tr. SD306, Q27, R, R21, MŽ, MŽ27, DŽ, NdŽ, KŽ visai arti atvesti: Močią prìveda až rankos in stalą Klt. Ana paprašė privèsti pri to šėpo, prìvedė pri to šėpo Akm. Kad reikia gert, prie stalo …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • privêsti — vêdem dov., privêdel in privédel privêdla, stil. privèl privêla (é) 1. kot spremljevalec, vodnik narediti, da kdo kam pride: domov je privedel svoja nova prijatelja; sina je privedel s seboj // narediti, povzročiti, da pride kdo pod nadzorstvom… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • privešti — privèšti intr. gerai priaugti: Krūmų ir žolių privešusiuose Žuvinto pakraščiuose tarsi džiunglėse tarpsta daugelis roplių, žvėrelių sp. vešti; nuvešti; privešti; suvešti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • davesti — ×davèsti, dàveda, dàvedė (hibr.) KŽ; SD125, D.Pošk 1. tr. pririšus tempiant privesti iki kokios vietos: Davedė bobutė [ožiuką] į karčemukę LLDI184(Mrk). | prk.: Itoki darbai gerok tavę nedavès GrvT98. 2. tr. lydint privesti iki kokios vietos …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • privoditi — privòditi (koga, što) nesvrš. <prez. prìvodīm, pril. sad. prìvodēći, gl. im. prìvođēnje> DEFINICIJA v. privesti ETIMOLOGIJA vidi privesti …   Hrvatski jezični portal

 • padvesti — ×padvèsti, pàdveda, pàdvedė (hibr.) 1. tr. privesti prie ko nors: Padvèd’ vaiką prieg pirkiai LzŽ. 2. tr. Ktk apgauti: Bijojo, kad susiedai nepadvestų̃ LzŽ. 3. tr. paskųsti: Ana jau jį pàdvedė kapitonu Lz. ║ užsiundyti: Nu tada až itą karvę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”